PROSJEKTER

VÅRE HOVEDPROSJEKTER ER:

 • LIKESTILLINGSPROSJEKT
  Utvikle kultursensitive metoder som fører til holdningsendring via tilpassede kommunikasjonsstrategier og informasjonsformidling om lover og regler, rettigheter og plikter i Norge
 • SAMLIVSKURS FOR FØRSTEGANGSFORELDRE

  Samlivskurs er kulturelt sett et «ukjent» fenomen for etiopiere og eritreere.

  Etter å ha deltatt på «Godt Samliv» sertifiseringskurs, har stiftelsen arrangert et tilpasset samlivskurs slik at målgruppen (etiopiere og eritreere førstegangsforeldre) skal kunne få nytte av et kultursensitivt samlivskurs på eget språk.

 • KURS FOR ENDRINGSAGENTER

  Hensikten med kurset er å heve fagkunnskap og kompetanse blant ressurssterke innvandrere som vil drive forebyggendearbeid i innvandrermiljøer med fokus på negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

 • FORELDRE MOT RASISME, DISKRIMINERING OG HATEFULLE YTRINGER
  Prosjektet ønsker å endre foreldrenes beviste/ubeviste rasistisk holdninger, om andre, i samspill med egne barn. Prosjektet ønsker å bevisstgjøre foreldre i hvordan deres beviste og ubeviste holdning mot andre kan påvirke egne barn på en negative måte.
 • ENTERTAINMENT EDUCATION MOT RASISME OG DISKRIMINERING

  Tiltaket bruker underholdning som en metode til å ta opp vanskelige temaer som rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på en underholdende og kunstnerisk måte. Tiltaket mobiliserte mange dyktige innvandrere og Nordmenn som tar opp temaet om etnisitet, rasisme, etnosentrisme, fordommer og diskriminering ved å bruke film, musikk, dans, dikt, engasjerende fortellinger og gripende personlige erfaringer osv.

 • FRIVILLIG RUSMIDDELFOREBYGGENDE OG SPILLEAVHENGIGHETSFOREBYGGENDE INNSATS

  Manglende kunnskap om ulike typer rusmidler blant foreldre med innvandrer -og flyktningbakgrunn er bakgrunnen for prosjektet. De mest kjente rusmidler blant voksne er alkohol og Katt.
  Gjennom dialogsamlinger får foreldre muligheter til å lære mer om rusmidler og hvilke tilbud finnes for barn og unge med rusproblemer.

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

Vårt samarbeid med våre partnere er viktige for at vi får gjennomført på høyest mulig nivå.

kontakt oss

Send oss gjerne epost For eventuelle henvendelser eller spørsmål