Kurs for endringsagenter - Prosjekt 2023

 1. Bruk av «change agents» i dialogbasert forebyggendearbei Målet

Dette tiltaket er finansiert av IMDI integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Dette tiltaket er en videreføring av prosjektet stiftelsen RKF har gjennomført siden 2019. Dette tiltaket gjelder først og fremst å gi 5 dagers kurs til ressurssterke innvandrere som befinner seg i ulike deler av landet. Resurssterke innvandrere med ulike nasjonal, etnisk, språklig og utdanningsbakgrunn får mulighet til å få økt kompetanse i forebyggende arbeid knyttet til tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll. Kurset skal gis til deltakere på zoom slik at mange ressurssterke innvandrere fra små kommuner får mulighet til å delta uten å reise langt fra sin kommune til Oslo.

 

Målet med dette tiltaket er å styrke ressurspersoner med innvandrerbakgrunn slik at de når innvandrere på grasrot. Forebyggendearbeid rettet mot etniske minoriteter krever at de som setter i gang tiltak og informasjonsarbeid må ha en viss grad av nærhet, innflytelse og troverdighet. «Change Agents» eller endringsagentene snakker målgruppens språk og de ofte har innflytelsesrike posisjoner i innvandrermiljøer. Å styrke endringsagentenes kunnskap er derfor avgjørende for å nå innvandrere effektivt i ulike deler av landet. Jo mer vi gir kurs og kompetanseheving til ressurssterke innvandrere, styrker vi forebyggende innsatsen i minoritetsmiljøer mot negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

 

I tillegg til 5 dagers kurset; holder Stiftelsen RKF forebyggende dialogarbeid i ulike kommuner nasjonalt, derfor er ikke tiltaket lokalt. Det skal holdes minst 8 dialogsamlinger med ulike innvandrergrupper i ulike kommuner rundt temaer som er knyttet til tvangsekteskap, negativ sosial kontroll og kjønnslemlestelse (Kvinnehelse). Kurs og dialogarbeid skal holdes i ulike kommuner blant annet i samarbeid med landsdekkende organisasjoner som KiA -Kristelig interkulturell Arbeid, organisasjonen IHSG internasjonal helse- og sosialgruppe, organisasjonen INFO123, Helseforum for Kvinner, voksenopplæringssentre, kirker og moskeer.

 

I 2022 har stiftelsen RKF gitt 5 dagers kurs via zoom til 22 kursdeltakere som bor spredt i Norge. De har ulike nasjonal, språklig, religiøs og utdanningsbakgrunn. Deltakere kommer fra Syria, Irak, Kongo, Eritrea, Somalia, Etiopia, Palestina, Marokko, Ghana og Pakistan.

Temaene for «Change Agent Kurset» er:

– Kultur: Kultur, tradisjoner og forebygging av skadelige tradisjoner

–  Den norske handlingsplanen mot negativ sosialkontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

–  Kultursensitiv strategier i dialogarbeid: prinsipper og ferdigheter i dialogarbeid. Helsefremmende og forebyggende arbeid med minoriteter

–  Barneoppdragelse som er fri fra vold, tvang og trusler og grunnleggende kunnskap om barnevern og foreldreveiledningsprogram ICDP

–  Kvinnehelse, sosialkontroll og seksuell helse

I 2022 har vi gjennomført 8 dialogsamlinger med ulike innvandrergrupper om negativ sosialkontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse ved å flette temaene sammen med barneoppdragelse, foreldreskap, og integrering. Vi har samarbeidet med flere organisasjoner for å nå flere innvandrere gjennom dialogarbeid. Samarbeidspartnere var:

 1. Internasjonal helse- og sosialgruppe IHSG
 2. INFO 123
 3. Arabisk kvinneforeningen Kvinne A-Å
 4. Den etiopiske ortodokse Kirke i Norge
 5. Folkeuniversitet i Asker
 6. Voksenopplæringssenter i Ås
 7. Menneskerettighets Akademiet
 8. Den kongolesiske organisasjonen UBUMWE Family
 9. KiA- Kristent interkulturelt Arbeid
 10. Voksenopplæringssenter i Porsgrun
 11. Wadajir Forening i Telemark
 12. Al-Ansar Moskè i Skien
 13. Radio Latin-Amerika

Prosjektleder for dette tiltaket er: Leoul Mekonen

Prosjektmedarbeider og kursansvarlig: Netsanet Assefa

Bidragsytere til Change Agent Kurset:

kontakt oss

Send oss gjerne epost For eventuelle henvendelser eller spørsmål