FRIVILLIG RUSMIDDELFOREBYGGENDE OG SPILLEAVHENGIGHETSFOREBYGGENDE INNSATS

Dialogarbeid med minoritetsforeldre om rusmidler og ungdom

Dette prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet i 2022.
Gjennom dialogseminar i ulike arenaer skal foreldre med innvandrer- og flyktningbakgrunn får økt kunnskap om ulike typer rusmidler som rammer ungdommer for eksempel Cannabis (hasj og marihuana); stimulerende stoffer (feks. kokain og amfetamin); opioider og opiater (feks. heroin og morfin og beroligende medikamenter er ikke godt kjent blant minoritetsforeldre. Foreldre skal også få veiledning og tips hvordan de kan ta opp slike temaer med sine barn, samt muligheter for behandling når de oppdager at deres barn og ungdom har rusrelaterte problemer.
I 2022 har stiftelsen RKF gjennomført 8 dialogsamlinger med etnisk minoritetsforeldre i Oslo, Skien, Porsgrunn, Drammen, Lillestrøm og Bergen. Manglende kunnskap om ulike typer rusmidler blant foreldre med innvandrer -og flyktningbakgrunn er bakgrunnen for prosjektet. De mest kjente rusmidler blant voksne er alkohol og Katt. Mange foreldre lurer på hvorfor de ser uvanlige atferdsendringer hos sine barn særlig i ungdomsalder. De vil hjelpe sine barn, men de vet ikke hva som skyldes atferdsendringene eller til hvem de kan henvende seg til for å få hjelp. Gjennom dialogsamlinger får foreldre muligheter til å lære mer om rusmidler og hvilke tilbud finnes for barn og unge med rusproblemer.

I 2022 satser stiftelsen RKF mer rundt rusmidler, rusproblemer blant innvandrerungdommer og hvordan foreldre kan være gode veiledere til sine barn i forhold til forebygging av bruk av rusmidler. Dialogsamlingene er en kombinasjon av foredrag, gruppediskusjon og filmvisning. Det skal serveres mat og drikke før eller etter dialogsamlingene. Vi bruker matservering som en strategi for å skape felleskap, hyggelige og avslappende stemning og uformelle samtaler mellom kursdeltakere rundt temaet.

Stiftelsen RKF samarbeider med ulike samarbeidspartnere for å planlegge og gjennomføre dialogsamlinger med minoritets foreldre.

  1. Samarbeid med Vestland Krysskulturell Brobyggertjeneste i Bergen
  2. Samarbeid med organisasjonen INFO 123 og Wadajir Foreningen
  1. Samarbeid med Frelsesarmeen i Drammen
  1. Samarbeid med organisasjon Inter-African Committee IAC
  1. Samarbeid med den arabiskkvinne foreningen KVINNE A-Å
  1. Samarbeid med Den Etiopiske Ortodokse Kirke i Telemark
  1. Samarbeid med Bjørnholt Videregående skole
  1. Samarbeid med organisasjonen Tverrkulturell Helse Info (THI)

I mars 2022 holdte prosjektleder Leoul Mekonen (Ezana Ayenew) foredrag på konferanse arrangert av Primærmedisinisk Verksted og KORUS (Kompetansesenter Rus Oslo). Det var ca. 200 deltakere blant annet representanter av innvandrerorganisasjoner. Dette ga en god mulighet til Stiftelsen RKF å danne nettverk med flere aktører som jobber med rusforebyggende innsats i ulike kommuner.

kontakt oss

Send oss gjerne epost For eventuelle henvendelser eller spørsmål