Endringsagenter

Utvikle kultursensitive metoder som fører til holdningsendring via tilpassede kommunikasjonsstrategier og informasjonsformidling om lover og regler, rettigheter og plikter i Norge.

MØT VÅRE ENDRINGSAGENTER

MUNIRA MAKEROW – ENDRINGSAGENT

A published artist, poet, and painter. She is also the recent recipient of the Voices of African Women (VAW) most supportive of other women awards. Her greatest passion is to support and uplift women regardless of where in life’s journey they are.

Munira is a creative coffee lover single mother of two. From the horn of Africa(Somalia) now living in Norway.
Munira works as an instructor in variety organizations, Flexid (flexible identity) to support youth with multicultural upbringing and flexible identities. 
Munira also works as a part-time interpreter. She is the voice behind THI (Tverr Kulturell Helse Info), a piece of cross-cultural health information on the Corona Virus videos in the Somali language. Munira has suffered from chronic autoimmune diseases from a very young age, but that hasn’t stopped her from being an advocate for survivors of rape. For years, she has raised awareness about sexual violence, rape, and abuse through her social media platforms and her art. Previous to that, she has traveled across Norway and many countries working tirelessly to break the taboo of speaking up. Munira uses her art to speak up from a survivor’s perspective.

Today among many other activities she arranges and hold dialogseminars as change agent in relation to establishing thrust between immigrants and the Norwegian child welfare services. She is also conducting dialog seminars about negative social controll, forced marriage and FGM with different immigrant groups in Norway.

FARHIA LUUL MAKEROW –ENDRINGSAGENT

Farhia Luul Makerow jobber i dag som daglig leder for veldedighetsorganisasjonen ACT EMPOWERED, sitter i styret til NRKs kommunale aksjonskomité, Plan Internasjonal Norge ambassadør, og er per dags dato medisinstudent med en bachelor i Utviklingsstudier.
I tillegg til sitt arbeid innen det medisinske og humanitære felt, er Farhia freelance foredragsholder samtidig som hun driver forebyggende- og holdningsendrende arbeid i regi av stiftelsen RKF som en motivert Change Agent siden 2018.
Hun har også mangeårig erfaring fra forebyggende arbeid av kvinnelig kjønnslemlestelse og vært ungdomsrepresentant knyttet til utviklingen av en positiv flerkulturell identitet.
I 2012 var hun med å lage dokumentarfilmen «I min mors navn» som ble vist på NRK våren 2017. Dokumentaren følger henne som en tenåringsjente der hun forsøker å bekjempe forekomsten av den skadelige kulturelle praksisen, kvinnelig kjønnslemlestelse, en praksis utført på jenter og kvinner i flere tusen år.
Hennes engasjement landet henne flest nominasjoner til Plan Internasjonal Norges Jentepris i 2017. Året etter ble hun invitert til å holde en TED TALK om hennes feltarbeid som omhandlet empati i møte med skadelig tradisjoner.

 

MIRIAM MAKAROW –ENDRINGSAGENT

Enslig mor utdannet Helsefagarbeider og Digital Markedsføring. Miriam har fulltids jobb innen helse. 

Miriam er medlem av ACT og hun er også en change agent i regi av stiftelsen RKF og hun bidrar også i frivillig arbeid i Leksehjelp.

Miriam er fra Somalia og kan snakke 5 språk hun benytter sine kulturelle kunskap og ferdigheter til å være en bro bygger. 

Hun holder dialog blant annet negativ sosialkontroll.

LINDA WASIK –ENDRINGSAGENT

Linda er opprinnelig fra Polen og har bodd i 3 år i Norge.

Hun er utdannet sosionom med videreutdanning i barnepsykologi.
Jobber som resepsjons-og servicekoordinator og som familieveileder på oppdrag.

Er veldig glad i natur og friluftsliv og sist også i vinterleker.

Hun har gjennomført change Agent kurs ved RKF i 2020.

IMTITHAL AL-AHMER –ENDRINGSAGENT

Imtithal AL-Ahmer er ansvarsfull og engasjert voksen dame med god kjent Bachelor i Mikrobiologi fra Irak.

Spesialkompetanse som lærer for elever med spesialbehov, og/eller elever med fremmedkulturell bakgrunn.
14 års erfaring som lærer i ulike land fra Dubai, Quatar, Yemen og i Norge. Snakker flytende norsk, engelsk og arabisk.

Imtithal har diverse erfaringer som tolk, veileder miljøarbeider, sosialarbeider og konfliktløser.

I 2019 har hun gjennomført Change Agent Kurs stiftelsen RKF arrangerte og hun har masse kunnskap og kompetanse for å jobbe på integreringsfeltet og bistå innvandrere som trenger råd og veiledning i forhold til skole og arbeid.

SEMHAR ZERAY –ENDRINGSAGENT

Opprinnelig fra Eritrea. Kom til Norge i 2007 bor i Stavanger. Hun har to barn, 13 år datter og 11 år sønn. Hun jobber som Tolk og som flerkulturell doula på sanitetsforening.

Hun er markedsfører på en frivillig organisasjon DIN Arena i stavanger og morsmåls språklærer på en annen frivillig organisasjon kendel hxanat i sandens.

Jeg har gjennomført Change Agent Kurs ved stiftelsen RKF i 2020. Det var veldig nyttig og lærerik kurs for meg. Jeg har lært om utfordringer og ressurser på det å være en innvandrer foreldre og oppdra barn i Norge. Synd jeg fikk ikke slik kurs/mulighet som kunne forberede meg da jeg kom til Norge og fikk barn. Kurset hjelper for å sette ord og forklaring på mange opplevelser som jeg kjenner meg igjen. Jeg kommer til å bruke det kunnskapet videre i mitt liv som endringsagent og i dialogsamlinger med andre innvandrere og nærmiljøet.

KURS FOR ENDRINGSAGENTER

Stiftelsen Rådet for kulturkompetanse i Forebyggende Arbeid RKF, skal holde 5 kursdager (webinar) for ressurspersoner med innvandrerbakgrunn som ønsker å være «Change agents» eller «endringsagenter» i minoritetsmiljøer. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom stiftelsen RKF og Organisasjonen Kristent Interkulturelt Arbeid. Prosjektet er finansiert av IMDI – Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet. Hensikten med kurset er å heve fagkunnskap og kompetanse blant ansatte og frivillige i KIA som vil drive forebyggendearbeid i innvandrermiljøer. Kurset er delt i fem temaer og kursdeltakere forventes til å holde bevissthetsskapende dialogarbeid rettet mot innvandrergrupper på ulike språk.

Alle er velkommen til kurset, samtidig som de 15 første innvandrere som gjennomfører 5 dagers kurs og bor utenfor de kommuner nevnt nedenfor (*) skal få en gave på 1500 kr med en oppfordring til å holde en dialogsamling eller webinar på sitt morsmål. Individuell veiledning gis til deltakere etter behov på telefon eller video. Deltakere skal få kursbevis ved avslutningen av seminaret.

kontakt oss

Send oss gjerne epost For eventuelle henvendelser eller spørsmål