ARKIV

 • 06 februar 2024

6. februar – den internasjonale dagen mot kjønnslemlestelse/kvinnelig omskjæring

Stiftelsen RKF har bidratt ved markering av den internasjonal dagen mot kjønnslemlestelse / kvinnelig omskjæring NKVTS arrangerte.
Vi må alle stå sammen både for å stoppe videreføring av denne skadelige praksisen, og støtte og hjelpe de som allerede er utsatt.
Skrevet av Elise Johansen Forsker I Elise Johansen ved NKVTS.
 
Det er viktig å styrke og videreføre tverrfaglig innsats for forebygging, avverging og helsehjelp til utsatte for kjønnslemlestelse som bygger på berørtes egne stemmer. Med alt som skjer i verden i dag, må vi passe på at temaet ikke glemmes eller fortrenges.
 
Årets markering av den internasjonale dagen mot kjønnslemlestelse er dedikert til å markere at Hennes stemme er viktig – hennes stemme, hennes fremtid. Dette for å markere betydningen av den innsatsen som gjøres av berørte selv.
 
 • 06 februar 2024
 • 15 november 2023
Foredrag Rasisme, fordommer og hatefulle ytringer.
Tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Målet er å motvirke rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på grunn av etnisitet, religion og livssyn.
 
FORDOMMER ER noe vi alle har, i større eller mindre grad. Fordommene våre hindrer oss i å se enkeltpersoner som nettopp det – unike. Ytterste konsekvens kan fordommer også føre til utestengelse, krenkelse, diskriminering og vold.
« Fordommer er uvitenhetens barn»
William Hazlitt
 
Hva er diskriminering?
Diskriminering er det samme som forskjellsbehandling. Bakgrunnen for at noen blir diskriminert, kan være kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering eller alder.
– Hva er Fordommer og diskriminering?
– Hvordan påvirker fordommer atferd?
– Kan man unngå å ha noen forutinntatte oppfatninger om andre (for-dommer)?
* Hva vil det egentlig si å sette folk i bås?
* Hvorfor har vi så lett for å putte folk i bås?
* Hvordan føles det å bli satt i bås av andre?
* Kan det å “plassere” folk på denne måten, uten å kjenne dem, begrense deres frihet? I så fall hvordan?
* Kan båstenkning være begrensende for oss selv?
* Er det noe som kan få oss til å se gjennom eller forbi båsene og se individet for det det er?
* Kan vi unngå å bedømme folk før vi kjenner dem, i så fall hvordan?
* Hvordan kan vi gi andre frihet til å være den de ønsker å være?
Å reflektere over fenomenet fordommer og rasisme , og å lære seg å gjenkjenne dem er derfor viktig. Det å gjøre seg fordommene / rasistiske holdninger bevisst kan bidra til at de reduseres.
 
Rasisme
Hva betyr egentlig rasisme?
– Hvordan og når kommer dette til uttrykk?
– Hvorfor er bevissthet om hvordan vi snakker til og med hverandre?
– oppgave til elevene fra FLEXID: Samtalene rundt hvordan elevene og foreldrene oppfattet ordene i teksten. Samt visning av filmer førte til gode refleksjoner.
Tusen takk til Uteseksjonen i Stavanger v/ Jostein Eikeland Fossan Thomas Stensland Mathias Alejandro og spesiell TAKK til Godalen vgs. for at vi fikk komme til dere i dag. Tusen takk Leoul Mekonen for at du tok deg tid til å reise helt fra Oslo og holde foredrag for oss🫶Stiftelsen RKF
 • 15 november 2023
Foredrag Rasisme, fordommer og hatefulle ytringer_02
Foredrag Rasisme, fordommer og hatefulle ytringer_01
 • 10 november 2023
Entertainment education seminar ved Frelsesarmeen i Oslo 10. november 2023 fra kl 11:30. – 15:30.
For en fantastisk arrangement. Stiftelsen RKF i samarbeid med Frelsesarmeen arrangerte en morsom men lærerikt seminar som involverte 4 talentfulle personer som brukte sin kunstnerisk og engasjerende formidling. Tusen takk til Heidi og Karin som har brukt enorm tid og krefter til å planlegge, mobilisere frivillige, ordne lokal , gratis matservering til deltakere.
Entertainment education seminar ved Frelsesarmeen i Oslo
10_november_Sammen_mot rasisme_diskriminering_09
10_november_Sammen_mot rasisme_diskriminering_05
10_november_Sammen_mot rasisme_diskriminering_03
10_november_Sammen_mot rasisme_diskriminering_04
10_november_Sammen_mot rasisme_diskriminering_02
 • 27 oktober 2023
Dialogkveld på Linderud Skole med Stiftelsen RKF 🌟 prosjektet: FORELDRE MOT RASISME, DISKRIMINERING OG HATEFULLE YTRINGER.
Vi er stolte av å ha gjennomført en vellykket dialogkveld for foreldre ved Linderud Skole, i samarbeid med Atlas Kompetanse og skolens FAU.
📌 Tema for kvelden: «Hvordan skal vi snakke om hverandre?»
🗨 Budskapet: «Det vi sier rundt middagsbordet påvirker våre barn.»
Det var mye engasjement fra foreldrene, med verdifulle innspill om hvordan vi som foreldre kan bekjempe rasisme. Vi ble minnet på viktigheten av å være bevisste på hvordan våre positive og negative holdninger overføres til barna våre.
👏 God tilbakemelding fra foreldrene! Mange ønsker et slikt arena for samtaler om slike viktige temaer.
Vi ser frem til flere slike arrangementer og takker alle som deltok for en meningsfylt og engasjerende kveld!
📞 Interessert i å arrangere en dialogkveld ved din skole eller i ditt nærmiljø? Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon og samarbeidsmuligheter!
 • 25 oktober 2023

Jeg og Netsanet Assefa fra Stiftelsen RKF fikk mulighet til å fortelle om de to prosjektene vi holder på med: entertainment education mot rasisme og diskriminering Leoul Mekonen leder og foreldre mot rasisme prosjektet Netsanet Assefa har utviklet og implementerer i samarbeid med barneskoler og FAU. 

Vi håper at vi får utrolig mange samarbeidspartnere til neste år. Rasisme, diskriminering og helse – nasjonal konferanse 2023 må fortsette videre slik at det ikke blir bare engangs sak.

 • 22 oktober 2023

I forbindelse med Black History Month inviterer Rådet for kulturkompetanse i forebyggende arbeid (Stiftelsen RKF) i samarbeid med museet til gratis søndagslunsj. Programmet handler om hvordan vi kan bidra til å bekjempe rasisme og diskriminering ved å bruke kulturelle midler som underholdning, musikk, historiefortelling, standup og filmvisning.

Øverste rad fra venstre: sosialantropolog Michelle A. Tisdel, tekstforfatter, komiker og kreativ produsent Amir Shaheen, foredragsholder Daniel Getaneh Hatland, DJ Hsan. Nede fra venstre: Leol Mekonen ved stiftelsen RKF, tannlege Rahel Myklebust, politi, rapper og slampoet Hanne Markus Andersen.

 • 11 oktober 2023
Stiftelsen RKF har bidratt på dialogseminar arrangert av organisasjonen IHSG- internasjonal helse og sosial gruppe. 
 
Leoul Mekonen har tatt opp tema som gjelder minoritetsungdom psykisk helse i lys av deres tilhørighet i det norske samfunnet og hva som bør gjøres til å styrke minoritetsungdom selvfølelse, positiv selvbilde, deltakelse, mestringsfølelse og følelse av tilhørighet.
 
Mål for seminaret: Diskutere tiltak for å øke bevisstheten rundt rus og psykisk helse, innføre åpenhet om psykiske utfordringer i målgruppen, bidra til trivsel og sosial inkludering av etterlatte.
 
Vi hadde panelsamtale og dialogmøter med psykisk helsearbeidere over hele Norge
Hovedtalere:
– Sofia Naqvi – psykiater
– Marte Yri – leader of ‘Det Hjelper’
Athar Ali – klinisk sosialarbeider
– Dr. Raja Khuram Iqbal
Leoul Mekonen – sosialarbeider, foreleser og direktør for flerkulturelle helsefag
dialogseminar
 • 01 oktober 2023
Change Agent Kurs i Gjøvik
 
I dag 1. oktober 2023 holdte Stiftelsen RKF Change Agent Kurs til ressurssterke innvandrere som bor i Gjøvik og nærliggende kommune. Stiftelsen RKF samarbeider med organisasjonen ALFIN og Menneskerettighetsakademiet som har mange års erfaring og kompetanse med å drive kurs og fremme kunnskap om menneskerettigheter.
 
Organisasjonen ALFIN ved Ileni Demise Zewude har mobilisert ressurssterke og motiverte innvandrere som ønsker å være endringsagenter i minoritetsmiljøer.
 
➡️ Hoved målet med prosjektet Change Agent Kurs er å gi økt kunnskap til innvandrere om forebyggende arbeid med fokus på negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kvinnehelse.
 
➡️ på kurs dag 2 bidro Elsa Samuel og Lillian Hjorth fra Menneskerettighets Akademiet med kurs om frihet. Kurset består av foredrag, gruppearbeid og refleksjon i plenum.
 
➡️ Elsa og Lillian har utviklet en fantastisk metode som inviterer og oppmuntrer deltakere til å refleksjon rundt begrepet frihet og handlinger som kan kategoriseres som positive og negativ sosialkontroll.
Elsa og Lillian fortjener ennator applaus for effektiv og lærerik metode de utviklet ; som utfordrer enhver person til å granske egne verdier, fordommer, og holdninger sammen med andre.
 
➡️ Praktiske og livsnære utfordringer og temaer knyttet til foreldreskap og barneoppdragelse ble tatt opp for å vurdere hva som regnes som positiv eller negativ sosial kontroll.
Stiftelsen RKF vil takke @ALFIN og Menneskerettighetsakademiet , Elsa og Lillian for et vellykket samarbeid og deres vilje å bruke søndagen for meningsfylt arbeid.
 • 30 august 2023

Kaja Kierulf – Senterleder for RBUP ØST & NORD Arrangementet som handlet om hvordan vi kan bidra til å bekjempe rasisme og diskriminering ved å bruke kulturelle midler som underholdning, musikk, historiefortelling, standupkomedie og filmvisning. Arrangementet var et samarbeid mellom RBUP Øst og Sør og Rådet for kulturkompetanse i forebyggende arbeid (RKF).

 • 30 august 2023

PROGRAM

ENTERTAINMENT EDUCATION MOT RASISME OG DISKRIMINERING – Onsdag 30. august 2023

11.30-12.00: Fingermat

12.00-12.15: Velkommen ved RBUPs ledelse

12.15-12.30: Kamzy Gunaratnam, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av justiskomiteen: Arbeid med antirasisme i dagens samfunn

12.30-13.00: Kristin Oudmayer, Director Children’s Rights and Sustainability UNICEF Norge: En presentasjon av rapporten «Hva mener barn og unge om rasisme?» Utgitt av UNICEF i mars 2022

13.00-13.10: Hanne Markhus Andersen, politi, rapper og slampoet: Musikalsk/kunstnerisk innslag

13.10-13.20: Pause/kaffepause/fingermat

13.20-13.50: Amir Shaheen, tekstforfatter, komiker og kreativ produsent: «Mellom to kulturer»

13.50-14.00: Hanne Markhus Andersen, musikalsk/kunstnerisk innslag

14.00-14.10: Pause

14.10-14.45: Leoul Mekonen, studieleder på RBUP og prosjektleder Entertainment Education mot Rasisme og Diskriminering: «Black is Beautiful!»

Evaluering av arrangementet

14.45-15.00: Hanne Markhus Andersen, musikalsk/kunstnerisk innslag

 • 30 august 2023
 • 30 august 2023

DIALOGKVELD

 • 26 august 2023

 

 

NORGE PÅ AMHARISK

 • 21 mars 2023

 

 

 

 

 

«Norge be-Amaregna» / «Norge på Amharisk»

Prosjektet er finansiert av IMDI 2022

«Norge be-Amaregna» / «Norge på Amharisk»: COVID STUDIO- Koronatiltak og Nettbasert Informasjonsformidling

Prosjektet, Studio: «NORGE BE-AMAREGNA» betyr «Norge på Amharisk» er en nettbasert facebook og youtube kanal med over 3500 aktiv følgere i Norge. Kanalen legger ut ukentlig audiovisuelle nyhetsoppdateringer på amharisk, og daglig oppdateringer om relevante hendelser som skjer i Norge. 

Prosjektet, Covid-studio «NORGE BE-AMAREGNA» /NORGE PÅ AMHARISK/ er en informasjonsformidling prosjekt som har hatt hoved fokus på å formidle Korona-relaterte helsemessige, økonomisk, sosiale og arbeidsrelaterte informasjon på amharisk. 

Gjennom formidling av forståelig, troverdig, relevante informasjon for målgruppen, av troverdige fagpersoner, har prosjektet, «Norge Be-Amaregna» blitt et anerkjent prosjekt som målgruppen stoler på. Prosjektet har hatt tett og direkte samarbeid med helsemyndighetene, som gjorde at målgruppen fikk relevante, og oppdaterte korona- og samfunnsrelaterte informasjon på et språk de forstår godt. ¨Prosjektet baserer seg hovedsakelig på myndighetenes helseråd og anbefalinger, samt fordypet/tilpasset informasjonene slik at informasjon blir forståelig for målgruppen. 

«ÅRETS STEMME FOR ETIOPIERE OG ERITREERE I NORGE»

Kanalen er blitt en anerkjent informasjonskilde for Etiopiere og eritreere i Norge. I 2022, ble kanalen/programlederen kåret av personer og foreninger i Norge til «ÅRETS STEMME FOR ETIOPIERE OG ERITREERE I NORGE. 

Det vellykka informasjonsarbeidet som er gjort og de positive tilbakemeldingene vi har fått av målgruppen, og ikke minst informasjonsformidlingen er minst like viktig som de forrige årene. Tiltaket har fungert som hovedinformasjonskilde for målgruppen, spesielt for de som ikke mestrer det norske språket godt. Under hele pandemien har vi merket oss generelle skepsis og passivitet ift. for eksempel vaksinen. Selv om flere og flere har fått vaksinen, har skepsisen kommet tilbake ettersom det kom nye variant av viruset, og at effekten av vaksinen har vært usikker. Manglende forståelse av «oppfriskende dose» har for eksempel bidratt til økende skepsis til å ta flere doser. Målet med prosjektet er hoved saklig at målgruppen får nye og oppdaterte koronarelaterte informasjon på en måte som er forståelig og troverdig, slik at målgruppen følger myndighetenes anbefalinger om blant annet smittereduserende tiltak og vaksine. Da fleste, i målgruppen, jobber i helsevesenet, spesielt i eldre omsorgen, og annen type jobb der de omgås sårbare grupper, er formidling av kontinuerlig informasjon om vaksine viktig for oss. Metode: Gjennom daglig overvåking av helsemyndighetens råd, og gjennom direkte kontakt med myndighetens representanter, skal prosjektet formidle relevante informasjon gjennom sin facebook og youtube kanaler samt oppsøkende virksomhet gjennom digital kontakt med målgruppen.

I 2022, har vi blant annet, I samarbeid med THI (Tverrkulturell Helseinfo), laget to digital interaktiv seminarer om koronavaksinen, postkorona relaterte helse plager og andre relaterte temaer. Overlege og spesialist på lunge sykdommer har vært invitert i begge seminarene, hvor deltagerne fikk muligheten til å stille helserelaterte spørsmål. 

Prosjektet har hatt et tett samarbeid med FHI. 

Ny/oppgradert Studio 

I 2002 fikk kanalen en mer permanent hjemme studio som ble åpnet i desember 2022. Kanalene ble oppgradert ytterligere med moderne utstyr slik at informasjonsformidlingen skal være enda mer effektiv. 

I tillegg til dette, tar kanalen imot over 200 henvendelser i året fra målgruppen hvor det blitt stilt spørsmål om blant annet barne-og familierelaterte tema, barnevern, asyl, helse, og andre temaer. 

https://www.facebook.com/Norge-be-amaregna-141649719664855 

Prosjektet har blant annet hatt følgende gjester i sine kanaler, hvor gjestene fikk spørsmål som spesielt gjelder målgruppen: tematikker har blant annet vært familie og asylpolitikk, helse, bolig, rasisme, valg, integrering, kunst, underholdning, og ol. 

Oslo byråd for arbeid integrering og sosiale tjenester: Rina Marian Hansen 

Helsedirektoratet: – Espen Nakkestad, 
Statssekretær (V): Grunde Almeland, 
Leder KRF Olaug: Vervik Bollestad,
Leder Senterpartiet: Bjørg Sandkjær, 
Leder Partiet Sentrum: Geir lippestad,
Rådgiver MDG: Almaz Asfaha, 
Nesleder Oslo AP: Kamzy Gunaratnam, 
Den Etiopiske Ambassadør i Nordiske land,: Ambassador Mihret Mulugeta
Tverkulturell Helse Info: Wolela Haile,
Familie Veileder PLANB: Selamawit Jimma, 
Tannlege: Rahel Myklebust, 
Bolig Megler Sparebank1: Tewodros Wolde
Menneskerettighetsforskjemper: Arne Viste,
Artist: Dina Matheussen, 
Forfatter: Yared Bekele,
Regnskapsfører/rivisør: Menbere Weldesenbet
Grunder og forretningskvinne, Ethiopia Alemayehu. 
Overlege og lungespesialist: Dr. Tesfaye Mandebo

Både norsk talende og amharisk talende personer har vært invitert til kanalen, og innholdet blir oppsummert og fordypet på amharisk

 • 21 mars 2023
 • 22 juni 2021

Bruk av «change agents» i dialogbasert forebyggende arbeid
Invitasjon til Change Agent Kurs for innvandrere 2022

Dato:

 1. Samling torsdag 13. oktober
  2. Kursdag torsdag 20. oktober
  3. Kursdag torsdag 27. oktober
  4. Kursdag torsdag 10. november
  5. Kursdag torsdag 24. November

Sted: Kurset holdes digitalt via Zoom fra kl. 17:00 til 20:00

Stiftelsen Rådet for kulturkompetanse i Forebyggende Arbeid RKF skal holde 5 kursdager (webinar) for ressurspersoner og ildsjeler med etnisk minoritetsbakgrunn. Kurset er åpen for alle ansatte og frivillige i innvandrerorganisasjoner og trossamfunn og ekstra relevant for dem med innvandrerbakgrunn som ønsker å være «Change agents» eller «endringsagenter» i minoritetsmiljøer eller samfunnet ellers.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom stiftelsen RKF og Organisasjonen Kristent Interkulturelt Arbeid. Prosjektet er finansiert av IMDI – Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet. Hensikten med kurset er å heve fagkunnskap og kompetanse blant ressurssterke innvandrere som vil drive forebyggendearbeid i innvandrermiljøer med fokus på negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Alle er velkomne til kurset, samtidig som de 20 første innvandrere som gjennomfører 5 dagers kurs og bor utenfor de kommuner nevnt nedenfor (*) skal få en gave på 1500 kr. Individuell veiledning gis til deltakere etter behov på telefon eller zoom. Deltakere skal få kursbevis ved avslutningen av seminaret.

Temaene for kurset er:

– Kultur: Kultur, tradisjoner og forebygging av skadelige tradisjoner
– Den norske handlingsplanen mot negativ sosialkontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.
– Kultursensitiv strategier i dialogarbeid: prinsipper og ferdigheter i dialogarbeid. Helsefremmende og forebyggende arbeid med minoriteter
– Barneoppdragelse som er fri fra vold, tvang og trusler og grunnleggende kunnskap om barnevern og foreldreveiledningsprogram ICDP
– Kvinnehelse, sosialkontroll og seksuell helse

* Kommuner: Arendal, Bergen, Bodø, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Kristiansand,
Oslo, Sandefjord, Sandnes, Sarpsborg, Lillestrøm, Skien, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Tønsberg
og Ålesund.

For mer informasjon: Ta kontakt Prosjektleder Leoul Mekonen email: leoul.mekonen@gmail.com
Mobil: 97585703 eller Rune Fiskerstrand email: ost@kianorge.no

Stiftelsen RKF på Regjeringens nasjonale integreringskonferanse 2021

 • 15 juni 2021

Vi var privilegert å bli invitert av statsråden til å delta i panel om psykisk helse blant innvandrere under pandemien.
Formålet med de årlige, nasjonale integreringskonferansene er å styrke dialogen mellom innvandrerbefolkningen og sentrale politikere. Integreringskonferansen 2021 har hovedtemaet «Integrering for fremtiden. Hva har pandemien lært oss?».

 1. juni ble Den Nasjonale Integreringskonferansen i Oslo ved Kunnskapsdepartementet holdt. Leoul Mekonen, lederen til stiftelsen RKF har deltatt på paneldiskusjon med Kunnskaps og Integreringsministeren Guri Melby. Tema for panelet var psykisk helse blant innvandrere under pandemien. Sammen med Leoul var det to representanter av innvandrerorganisasjoner Nasim Risivi fra Drammen og Abdullahi Ibrahim fra Bergen.

Leoul Mekonen har delt erfaringer fra stiftelsen RKFs dialogbasert forebyggendearbeid i innvandrermiljøer. Leoul har fortalt betydningen av dialogsamlinger for å fremme kollektivrefleksjon rundt viktige temaer der innvandrere uttrykker sine meninger og dele egne erfaringer fritt. Leoul har også informert at det er like viktig å satse på psykisk helse feltet slik som negativ sosialkontroll og FGM- kjønnslemlestelse.

Å bekjempe tabu og stigma knyttet til psykisk helse problemer krever mobilisering av ressurssterke innvandrere og sivilsamfunnet. Stiftelsen RKF har allerede mange vellykkede tiltak med å skape åpenhet rundt tabubelagte temaer som psykisk lidelser, selvmord, seksuell helse og vold i nære relasjoner.

Stiftelsen RKF på Regjeringens nasjonale integreringskonferanse 2021

 • 2021

Samlivskurs er kulturelt sett et «ukjent» fenomen for etiopiere og eritreere.

Etter å ha deltatt på «Godt Samliv» sertifiseringskurs, har stiftelsen arrangert et tilpasset samlivskurs slik at målgruppen (etiopiere og eritreere førstegangsforeldre) skal kunne få nytte av et kultursensitivt samlivskurs på eget språk.  Stiftelsen er sikker på at gjennom slike kurs, vil man kunne forebygge eventuelle fremtidige barne- og familierelaterte utfordringer. Kurset skal i tillegg introdusere hvilke hjelpeapparat som finnes for personer som snart kommer til å bli foreldre, en givende men ikke alltid lett rolle de kommer til å få.

Målgruppen: Amharsk talende førstegangsforeldre, dvs. par som planlegger barn, par som har blitt foreldre for førstegang og par som venter barn.

Kursledere, Netsanet Assefa og Tewodros Matebe, jobber hovedsakelig som familieveiledere i PlanB og GEMT. Begge kursledere har sertifisert i «Godt samliv» samlivskurs som er arrangert av Bufdir. 

Kurset holdes på amharisk

Det arrangeres fire runder mellom juni og november, på den måten foreldre kan velge de samlingene som passer dem best.  

Foreløpig gjennomføringsplan  

Antall deltakere 

Runde 1 = 5 deltakerpar

Runde 2 = 6 deltakerpar

Runde 3 = 6 deltakerpar

Runde 4 = 6 deltakerpar

Runde 1 og 2 i september 2021 uke 37 (fysisk eller digital samling)

Runder 3 og 4 i november 2021 uke 45 (fysisk eller digital samling)

Prosjekt leder:
Tewodros Matebe, 41184952, teddymatebe@yahoo.no

Prosjekt medarbeider:
Netsanet Assefa 98619720 netsanet_assefa@hotmail.com

Prosjektet er støttet av BUFDIR. 

kontakt oss

Send oss gjerne epost For eventuelle henvendelser eller spørsmål