ARKIV

Kurs For ENDRINGSAGENTER

 • 21 mars 2023

 

 

 

 

 

«Norge be-Amaregna» / «Norge på Amharisk»

Prosjektet er finansiert av IMDI 2022

«Norge be-Amaregna» / «Norge på Amharisk»: COVID STUDIO- Koronatiltak og Nettbasert Informasjonsformidling

Prosjektet, Studio: «NORGE BE-AMAREGNA» betyr «Norge på Amharisk» er en nettbasert facebook og youtube kanal med over 3500 aktiv følgere i Norge. Kanalen legger ut ukentlig audiovisuelle nyhetsoppdateringer på amharisk, og daglig oppdateringer om relevante hendelser som skjer i Norge. 

Prosjektet, Covid-studio «NORGE BE-AMAREGNA» /NORGE PÅ AMHARISK/ er en informasjonsformidling prosjekt som har hatt hoved fokus på å formidle Korona-relaterte helsemessige, økonomisk, sosiale og arbeidsrelaterte informasjon på amharisk. 

Gjennom formidling av forståelig, troverdig, relevante informasjon for målgruppen, av troverdige fagpersoner, har prosjektet, «Norge Be-Amaregna» blitt et anerkjent prosjekt som målgruppen stoler på. Prosjektet har hatt tett og direkte samarbeid med helsemyndighetene, som gjorde at målgruppen fikk relevante, og oppdaterte korona- og samfunnsrelaterte informasjon på et språk de forstår godt. ¨Prosjektet baserer seg hovedsakelig på myndighetenes helseråd og anbefalinger, samt fordypet/tilpasset informasjonene slik at informasjon blir forståelig for målgruppen. 

«ÅRETS STEMME FOR ETIOPIERE OG ERITREERE I NORGE»

Kanalen er blitt en anerkjent informasjonskilde for Etiopiere og eritreere i Norge. I 2022, ble kanalen/programlederen kåret av personer og foreninger i Norge til «ÅRETS STEMME FOR ETIOPIERE OG ERITREERE I NORGE. 

Det vellykka informasjonsarbeidet som er gjort og de positive tilbakemeldingene vi har fått av målgruppen, og ikke minst informasjonsformidlingen er minst like viktig som de forrige årene. Tiltaket har fungert som hovedinformasjonskilde for målgruppen, spesielt for de som ikke mestrer det norske språket godt. Under hele pandemien har vi merket oss generelle skepsis og passivitet ift. for eksempel vaksinen. Selv om flere og flere har fått vaksinen, har skepsisen kommet tilbake ettersom det kom nye variant av viruset, og at effekten av vaksinen har vært usikker. Manglende forståelse av «oppfriskende dose» har for eksempel bidratt til økende skepsis til å ta flere doser. Målet med prosjektet er hoved saklig at målgruppen får nye og oppdaterte koronarelaterte informasjon på en måte som er forståelig og troverdig, slik at målgruppen følger myndighetenes anbefalinger om blant annet smittereduserende tiltak og vaksine. Da fleste, i målgruppen, jobber i helsevesenet, spesielt i eldre omsorgen, og annen type jobb der de omgås sårbare grupper, er formidling av kontinuerlig informasjon om vaksine viktig for oss. Metode: Gjennom daglig overvåking av helsemyndighetens råd, og gjennom direkte kontakt med myndighetens representanter, skal prosjektet formidle relevante informasjon gjennom sin facebook og youtube kanaler samt oppsøkende virksomhet gjennom digital kontakt med målgruppen.

I 2022, har vi blant annet, I samarbeid med THI (Tverrkulturell Helseinfo), laget to digital interaktiv seminarer om koronavaksinen, postkorona relaterte helse plager og andre relaterte temaer. Overlege og spesialist på lunge sykdommer har vært invitert i begge seminarene, hvor deltagerne fikk muligheten til å stille helserelaterte spørsmål. 

Prosjektet har hatt et tett samarbeid med FHI. 

Ny/oppgradert Studio 

I 2002 fikk kanalen en mer permanent hjemme studio som ble åpnet i desember 2022. Kanalene ble oppgradert ytterligere med moderne utstyr slik at informasjonsformidlingen skal være enda mer effektiv. 

I tillegg til dette, tar kanalen imot over 200 henvendelser i året fra målgruppen hvor det blitt stilt spørsmål om blant annet barne-og familierelaterte tema, barnevern, asyl, helse, og andre temaer. 

https://www.facebook.com/Norge-be-amaregna-141649719664855 

Prosjektet har blant annet hatt følgende gjester i sine kanaler, hvor gjestene fikk spørsmål som spesielt gjelder målgruppen: tematikker har blant annet vært familie og asylpolitikk, helse, bolig, rasisme, valg, integrering, kunst, underholdning, og ol. 

Oslo byråd for arbeid integrering og sosiale tjenester: Rina Marian Hansen 

Helsedirektoratet: – Espen Nakkestad, 
Statssekretær (V): Grunde Almeland, 
Leder KRF Olaug: Vervik Bollestad,
Leder Senterpartiet: Bjørg Sandkjær, 
Leder Partiet Sentrum: Geir lippestad,
Rådgiver MDG: Almaz Asfaha, 
Nesleder Oslo AP: Kamzy Gunaratnam, 
Den Etiopiske Ambassadør i Nordiske land,: Ambassador Mihret Mulugeta
Tverkulturell Helse Info: Wolela Haile,
Familie Veileder PLANB: Selamawit Jimma, 
Tannlege: Rahel Myklebust, 
Bolig Megler Sparebank1: Tewodros Wolde
Menneskerettighetsforskjemper: Arne Viste,
Artist: Dina Matheussen, 
Forfatter: Yared Bekele,
Regnskapsfører/rivisør: Menbere Weldesenbet
Grunder og forretningskvinne, Ethiopia Alemayehu. 
Overlege og lungespesialist: Dr. Tesfaye Mandebo

Både norsk talende og amharisk talende personer har vært invitert til kanalen, og innholdet blir oppsummert og fordypet på amharisk

 • 22 juni 2021

Bruk av «change agents» i dialogbasert forebyggende arbeid
Invitasjon til Change Agent Kurs for innvandrere 2022

Dato:

 1. Samling torsdag 13. oktober
  2. Kursdag torsdag 20. oktober
  3. Kursdag torsdag 27. oktober
  4. Kursdag torsdag 10. november
  5. Kursdag torsdag 24. November

Sted: Kurset holdes digitalt via Zoom fra kl. 17:00 til 20:00

Stiftelsen Rådet for kulturkompetanse i Forebyggende Arbeid RKF skal holde 5 kursdager (webinar) for ressurspersoner og ildsjeler med etnisk minoritetsbakgrunn. Kurset er åpen for alle ansatte og frivillige i innvandrerorganisasjoner og trossamfunn og ekstra relevant for dem med innvandrerbakgrunn som ønsker å være «Change agents» eller «endringsagenter» i minoritetsmiljøer eller samfunnet ellers.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom stiftelsen RKF og Organisasjonen Kristent Interkulturelt Arbeid. Prosjektet er finansiert av IMDI – Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet. Hensikten med kurset er å heve fagkunnskap og kompetanse blant ressurssterke innvandrere som vil drive forebyggendearbeid i innvandrermiljøer med fokus på negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Alle er velkomne til kurset, samtidig som de 20 første innvandrere som gjennomfører 5 dagers kurs og bor utenfor de kommuner nevnt nedenfor (*) skal få en gave på 1500 kr. Individuell veiledning gis til deltakere etter behov på telefon eller zoom. Deltakere skal få kursbevis ved avslutningen av seminaret.

Temaene for kurset er:

– Kultur: Kultur, tradisjoner og forebygging av skadelige tradisjoner
– Den norske handlingsplanen mot negativ sosialkontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.
– Kultursensitiv strategier i dialogarbeid: prinsipper og ferdigheter i dialogarbeid. Helsefremmende og forebyggende arbeid med minoriteter
– Barneoppdragelse som er fri fra vold, tvang og trusler og grunnleggende kunnskap om barnevern og foreldreveiledningsprogram ICDP
– Kvinnehelse, sosialkontroll og seksuell helse

* Kommuner: Arendal, Bergen, Bodø, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Kristiansand,
Oslo, Sandefjord, Sandnes, Sarpsborg, Lillestrøm, Skien, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Tønsberg
og Ålesund.

For mer informasjon: Ta kontakt Prosjektleder Leoul Mekonen email: leoul.mekonen@gmail.com
Mobil: 97585703 eller Rune Fiskerstrand email: ost@kianorge.no

Stiftelsen RKF på Regjeringens nasjonale integreringskonferanse 2021

 • 15 juni 2021

Vi var privilegert å bli invitert av statsråden til å delta i panel om psykisk helse blant innvandrere under pandemien.
Formålet med de årlige, nasjonale integreringskonferansene er å styrke dialogen mellom innvandrerbefolkningen og sentrale politikere. Integreringskonferansen 2021 har hovedtemaet «Integrering for fremtiden. Hva har pandemien lært oss?».

 1. juni ble Den Nasjonale Integreringskonferansen i Oslo ved Kunnskapsdepartementet holdt. Leoul Mekonen, lederen til stiftelsen RKF har deltatt på paneldiskusjon med Kunnskaps og Integreringsministeren Guri Melby. Tema for panelet var psykisk helse blant innvandrere under pandemien. Sammen med Leoul var det to representanter av innvandrerorganisasjoner Nasim Risivi fra Drammen og Abdullahi Ibrahim fra Bergen.

Leoul Mekonen har delt erfaringer fra stiftelsen RKFs dialogbasert forebyggendearbeid i innvandrermiljøer. Leoul har fortalt betydningen av dialogsamlinger for å fremme kollektivrefleksjon rundt viktige temaer der innvandrere uttrykker sine meninger og dele egne erfaringer fritt. Leoul har også informert at det er like viktig å satse på psykisk helse feltet slik som negativ sosialkontroll og FGM- kjønnslemlestelse.

Å bekjempe tabu og stigma knyttet til psykisk helse problemer krever mobilisering av ressurssterke innvandrere og sivilsamfunnet. Stiftelsen RKF har allerede mange vellykkede tiltak med å skape åpenhet rundt tabubelagte temaer som psykisk lidelser, selvmord, seksuell helse og vold i nære relasjoner.

kontakt oss

Send oss gjerne epost For eventuelle henvendelser eller spørsmål