AKTUELT

Stiftelsen RKF har mottatt midler fra BUFDIR for å bekjempe rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på skolen.
Utvalgte skoler er blitt invitert til å delta i prosjektet, og samarbeide med oss. Vi ønsker å samarbeide med barneskoler for å gjennomføre prosjektet på foreldremøter eller andre samlinger i regi av skolen/FAU. Dette prosjektet er egnet for foreldre med barn i barneskolealderen. Vi ønsker derfor å invitere skoler til et samarbeid. 
I fjor deltok foreldre fra 14 skoler, med svært positive tilbakemeldinger fra skoleledelsen, FAU, og foreldrene. Vi har gleden av å tilby deres skole deltagelse i dette prosjektet. 

MÅLET MED PROSJEKTET 
Gjennom vårt prosjekt ønsker vi å sette fokus på denne viktige problematikken og bevisstgjøre foreldre om deres rolle i å forebygge rasisme og diskriminering blant våre barn. 

Vi kan, sammen med FAU og skoleledelsen, lage en temakveld/dialogkveld med foreldre i deres skole. Prosjektet tar ca 2 timer. 

Se gjerne vedlegg og gi oss tilbakemelding om dere ønsker at vi skal komme til dere. 

Det vi trenger fra skolen er:

  • Et møte med dere i forkant for å fortelle mer om prosjektet (Gjerne komme på et FAU møte)
  • Delta i planleggingen.
  • Bruke skolens samlingssal.
  • Vi har invitasjonsmaler ol som dere kan bruke
  • Vi dekker eventuelle kostnader knyttet til dialogkvelden. 

Ta GJERNE kontakt med oss om dere ønsker at vi kommer til deres skole

kontakt oss

Send oss gjerne epost For eventuelle henvendelser eller spørsmål