AKTUELT

6. februar – den internasjonale dagen mot kjønnslemlestelse/kvinnelig omskjæring

Stiftelsen RKF har bidratt ved markering av den internasjonal dagen mot kjønnslemlestelse / kvinnelig omskjæring NKVTS arrangerte.
Vi må alle stå sammen både for å stoppe videreføring av denne skadelige praksisen, og støtte og hjelpe de som allerede er utsatt.
Skrevet av Elise Johansen Forsker I Elise Johansen ved NKVTS.
 
Det er viktig å styrke og videreføre tverrfaglig innsats for forebygging, avverging og helsehjelp til utsatte for kjønnslemlestelse som bygger på berørtes egne stemmer. Med alt som skjer i verden i dag, må vi passe på at temaet ikke glemmes eller fortrenges.
 
Årets markering av den internasjonale dagen mot kjønnslemlestelse er dedikert til å markere at Hennes stemme er viktig – hennes stemme, hennes fremtid. Dette for å markere betydningen av den innsatsen som gjøres av berørte selv.
 

PROGRAM

ENTERTAINMENT EDUCATION MOT RASISME OG DISKRIMINERING – Onsdag 30. august 2023

11.30-12.00: Fingermat

12.00-12.15: Velkommen ved RBUPs ledelse

12.15-12.30: Kamzy Gunaratnam, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av justiskomiteen: Arbeid med antirasisme i dagens samfunn

12.30-13.00: Kristin Oudmayer, Director Children’s Rights and Sustainability UNICEF Norge: En presentasjon av rapporten «Hva mener barn og unge om rasisme?» Utgitt av UNICEF i mars 2022

13.00-13.10: Hanne Markhus Andersen, politi, rapper og slampoet: Musikalsk/kunstnerisk innslag

13.10-13.20: Pause/kaffepause/fingermat

13.20-13.50: Amir Shaheen, tekstforfatter, komiker og kreativ produsent: «Mellom to kulturer»

13.50-14.00: Hanne Markhus Andersen, musikalsk/kunstnerisk innslag

14.00-14.10: Pause

14.10-14.45: Leoul Mekonen, studieleder på RBUP og prosjektleder Entertainment Education mot Rasisme og Diskriminering: «Black is Beautiful!»

Evaluering av arrangementet

14.45-15.00: Hanne Markhus Andersen, musikalsk/kunstnerisk innslag

Stiftelsen RKF har mottatt midler fra BUFDIR for å bekjempe rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på skolen.
Utvalgte skoler er blitt invitert til å delta i prosjektet, og samarbeide med oss. Vi ønsker å samarbeide med barneskoler for å gjennomføre prosjektet på foreldremøter eller andre samlinger i regi av skolen/FAU. Dette prosjektet er egnet for foreldre med barn i barneskolealderen. Vi ønsker derfor å invitere skoler til et samarbeid. 
I fjor deltok foreldre fra 14 skoler, med svært positive tilbakemeldinger fra skoleledelsen, FAU, og foreldrene. Vi har gleden av å tilby deres skole deltagelse i dette prosjektet. 

MÅLET MED PROSJEKTET 
Gjennom vårt prosjekt ønsker vi å sette fokus på denne viktige problematikken og bevisstgjøre foreldre om deres rolle i å forebygge rasisme og diskriminering blant våre barn. 

Vi kan, sammen med FAU og skoleledelsen, lage en temakveld/dialogkveld med foreldre i deres skole. Prosjektet tar ca 2 timer. 

Se gjerne vedlegg og gi oss tilbakemelding om dere ønsker at vi skal komme til dere. 

Det vi trenger fra skolen er:

  • Et møte med dere i forkant for å fortelle mer om prosjektet (Gjerne komme på et FAU møte)
  • Delta i planleggingen.
  • Bruke skolens samlingssal.
  • Vi har invitasjonsmaler ol som dere kan bruke
  • Vi dekker eventuelle kostnader knyttet til dialogkvelden. 

Ta GJERNE kontakt med oss om dere ønsker at vi kommer til deres skole

kontakt oss

Send oss gjerne epost For eventuelle henvendelser eller spørsmål