RÅDET FOR KULTURKOMPETANSE I FOREBYGGENDE ARBEID

For å fremme en vellykket integrering av innvandrere i det norske samfunn

HVA VI GJØR

Stiftelsen Rådet for Kulturkompetanse i Forebyggende Arbeid (RKF)
er en ideell  organisasjon som er dannet av profesjonelle og høyt utdannede personer med  innvandrerbakgrunn som har mange års erfaring i helsefremmende og forebyggende  arbeid rettet mot innvandrermiljøer.

Formålet med stiftelsen er å bidra til en vellykket integrering av innvandrere i det norske  samfunnet gjennom kultursensitivt og tilpasset forebyggende arbeid på grasrot, først og  fremst med temaer relatert til helse, barnevern og utdanning. 

VÅR VISJON - Utdanning, helse, og sosialfaglige temaer

Stiftelsen Rådet for Kulturkompetanse i Forebyggende Arbeid (RKF)  er dannet med et formål til å fremme en vellykket integrering av innvandrere i det norske samfunnet gjennom kultursensitivitet forebyggende arbeid på grasrot innen utdanning, helse, og sosialfaglige temaer slik som tilpasset helseinformasjon og barnevern.

Empowerment vil være grunnpilaren for stiftelsens virksomhet. Stiftelsen skal bistå andre bruker- og frivilligorganisasjoner og offentlige instanser til å utvikle kulturkompetanse og sensitivitet i forebyggende arbeid gjennom rådgivning, veiledning, konsultasjon og kursvirksomhet.

Vår aksjon

 • FOREBYGGENDE ARBEID 
  Planlegge og gjennomføre kultursensitiv og tilpasset helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot minoritetsmiljøer.
 • SAMARBEID
  Planlegge og gjennomføre kultursensitiv og tilpasset helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot minoritetsmiljøer.
 • DIALOGARBEID 
  Drive dialogarbeid i innvandrermiljøer om temaer som opptar dem, f. eks. barnevern, likestilling, familievern og konfliktløsning, skole-hjem samarbeid, reduksjon av frafall på videregående skole osv.
 • INNVANDRERMILJØER
  Jobbe med innvandrermiljøer om helserelaterte temaer f. eks. bekjempelse av stigma og tabu knyttet til psykiske lidelser, seksuell helse og helseskadelige tradisjoner.
 • PLATTFORM
  Skapte en plattform for utvikling av ulike metoder for å drive helsefremmende og forebyggende psykososialt arbeid på grasrotnivå med ulike sårbare grupper, blant annet asylsøkere og flyktninger.
 • HOLDNINGSENDRING
  Utvikle kultursensitive metoder som fører til holdningsendring via tilpassede kommunikasjonsstrategier og informasjonsformidling om lover og regler, rettigheter og plikter i Norge.

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

Vårt samarbeid med våre partnere er viktige for at vi får gjennomført på høyest mulig nivå.

kontakt oss

Send oss gjerne epost For eventuelle henvendelser eller spørsmål